تولیدکننده برتر حامی حقوق مصرف کننده در استان فارس

انتخاب شرکت گچ ماشینی فارس بعنوان
تولیدکننده برتر حامی حقوق مصرف کننده در استان فارس در سال 1392

شرکت گچ ماشینی فارس برای دومین سال متوالی از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس در بین 150 شرکت کننده، بعنوان تولیدکننده برتر حامی حقوق مصرف کننده انتخاب گردید و در همایشی که به همین منظور و با حضور استاندار محترم فارس (جناب آقای دکتر احمدی) و مدیرکل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس (جناب آقای مهندس همتی) و معاون حمایت از حقوق مصرف کنندگان وزارت صنعت و معدن (جناب اقای مهندس اصفهانی) در تاریخ 30/11/92 برگزار گردید، مورد تقدیر قرار گرفت.

لذا بدینوسیله ضمن تقدیر از کلیه همکاران شاغل در این مجموعه، از حمایت همه جانبه شما مشتری گرامی قدردانی نموده و مفتخریم که در سایه اعتماد شما سروران شاهد کسب افتخارات بعدی و بالندگی این مجموعه در سایر عرصههای استانی و کشوری باشیم باشیم.