انتخاب شرکت بعنوان واحد نمونه صنعتی

انتخاب شرکت گچ ماشینی فارس بعنوان
واحد نمونه صنعتی در استان فارس در سال 1393
پس از اخذ عنوان تولید کننده برتر حامی حقوق مصرف کنندگان در دو سال پیاپی (1391 و 1392) در استان فارس توسط این شرکت، مفتخر است تا  بدینوسیله اعلام دارد که با تلاش و جدیت همه جانبه همکاران شاغل در شرکت در کلیه واحدها،  شرکت گچ ماشینی فارس موفق به اخذ عنوان
«واحد نمونه صنعتی در استان فارس در سال 1393»
گردیده است. لذا بدینوسیله ضمن تقدیر از کلیه همکاران شاغل در این مجموعه، از حمایت همه جانبه شما مشتری گرامی قدردانی نموده و مفتخریم که در سایه اعتماد شما سروران شاهد کسب افتخارات بعدی و بالندگی این مجموعه در سایر عرصههای استانی و کشوری باشیم باشیم.