معارفه سرپرست جدید شرکت گچ ماشینی فارس

معارفه سرپرست جدید شرکت گچ ماشینی فارس

با حضور اعضای هیئت مدیره و مدیران شرکت گچ ماشینی فارس، در تاریخ 1401/02/31 مراسم تودیع و معارفه مدیریت شرکت گچ ماشینی فارس برگزار گردید؛ در این جلسه از زحمات جناب آقای مهندس رضا نوذری قدردانی و جناب آقای مهندس محمد طاهری به عنوان سرپرست شرکت گچ ماشینی فارس معارفه گردید .

 

مهندس طاهری سرپرست شرکت با بیان 4 راهبرد اصلی کرامت انسانی، رونق تولید، فرهنگ صنعتی، نوآوری و خلاقیت اعلام داشت این شرکت می تواند به جایگاه درخور شأن نام و آوازه برند گچ ماشینی فارس برسد و آینده رو به جلو و پیشرفتی را داشته باشد .