انتخاب شرکت گچ ماشینی فارس بعنوان واحد رعایت کننده حقوق مصرف کننده برای سومین سال پیاپی

انتخاب شرکت گچ ماشینی فارس از سوی سازمان صنعت و معدن و تجارت بعنوان واحد رعایت کننده حقوق مصرف کننده در سال 1393 برای سومین سال پیاپی

با توجه به عملکرد مثبت این مجموعه در زمینه تولید و تحویل محصول با بهترین کیفیت و پاسخگوئی به نیازهای مشتریان و رسیدگی به شکایات آنان در کوتاهترین زمان، با توجه به انتخاب شرکت گچ ماشینی فارس در سالهای 1391 و 1392 از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت بعنوان تولید کننده برتر حامی حقوق مصرف کننده، امسال نیز با یاری خداوند متعال و برای سومین سال پیاپی این شرکت بعنوان واحد رعایت کننده حقوق مصرف کننده انتخاب و در همایشی که به همین منظور در روز چهارشنبه مورخ 93/12/06 در سالن مجتمع احسان شیراز برگزار گردید مورد تقدیر قرار گرفت.