رشد محسوسِ سود خالص در شرکت‌های سیمانی‌ شستا

رشد محسوسِ سود خالص در شرکت‌های سیمانی‌ شستا

بررسی عملکرد ۶ماهه منتهی به ۳۱شهریور ۱۳۹۸ شرکت‌های سیمانی خبر از رشد سود شرکت‌ها به نسبت سال گذشته و بودجه ۶ماهه دارد.

به گزارش روابط عمومی سیمان تامین شستا، درجلسه بررسی عملکرد شرکت‌های تابعه که به شرکت سیمان خاش اختصاص داد، مشخص شد در این دوره این شرکت با ۱۳۲هزار و ۸۴۷ میلیون ریال سود موفق شده است ۵۵درصد رشد به نسبت بودجه و ۴۳درصد رشد در مقایسه با ۶ماهه سال قبل را ثبت کند.

بررسی شرکت سیمان فارس هم حکایت از تحقق سود ۱۶۲هزارو ۹۶۲ میلیون ریالی دارد که ۲۰درصد رشد نسبت به بودجه ۶ماهه و ۹۳ درصد افزایش به نسبت دوره مشابه سال قبل را نشان دهد.

در جلسه بررسی شرکت سیمان فارس نو هم خبر از تحقق سود ۴۲۸هزارو ۶۱۸ میلیون ریالی داده شد که رشد ۱۶ درصدی به بودجه و ۸درصدی به سال قبل را نشان داده است.

همچنین بررسی وضعیت شرکت سیمان نی‌ریز نیز با ۷۹هزار و۴۷۷ هزار میلیون ریال نشان از رشد ۴۷درصدی نسبت به بودجه و ۸۹درصد رشد به نسبت دوره ۶ ماهه سال قبل داشته است.

مقایسه عملکرد ۶ ماهه شرکت گچ ماشینی فارس هم با ۱۲هزار و ۴۸۲ میلیون ریال خبر از رشد۱۱درصد در بودجه و رشد ۳۹ درصد در مقایسه با ۶ ماهه سال ۹۷ دارد.

بر پایه این گزارش، بررسی وضعیت شرکت سیمان ارومیه  نیز با سود۵۲۴هزار و ۴۲۲ میلیون ریالی نشان از رشد ۵۵درصدی نسبت به بودجه و ۶۸درصدی رشد به نسبت دوره ۶ ماهه سال قبل داده است.

گزارش عملکرد ۶ماهه شرکت سیمان شاهرود نیز خبر از رشدسود تا ۲۱۹ هزار و ۵۶۳ میلیون ریالی داده که نسبت به دوره مشابه ۶ ماهه سال قبل رشدی ۱۴۷ درصدی و در بودجه ۳۳ درصد رشد  را ثبت کرده است.

دیگر شرکتی که در این جلسات تا کنون بررسی شده است، شرکت سیمان قائن بود که رشد ۱۷۰ درصدی سود خالص در مقایسه با ۶ ماهه سال قبل را نشان داده و توانست با رشد ۳۳ درصدی سود خالص در ۶ ماهه منتهی به شهریور ۹۸ رقم ۱۵۷ هزار و ۲۳۶ میلیون ریالی سود را ثبت کند.

شایان ذکر است که گزارش وضعیت سود دهی دیگر شرکت های تابعه شستا در حال بررسی است و اخبار تکمیلی آن به زودی اطلاع رسانی خواهد شد.