رشد۹۴درصدی سود خالص سیمان تامین

جزئیات عملکرد هلدینگ تابعه شستا در نیمه نخست سال 1398 منتشر شد
رشد۹۴درصدی سود خالص سیمان تامین
در این گزارش می‌خوانید:
ساماندهی ۱۹ شرکت کم بازده  ⬅بهبود روند فروش سیمان در شرکت‌های تابعه سیمان تامین ⬅عرضه سیمان تامین و شرکت‌های تابعه در بورس ⬅رشد فروش ۲ برابر میانگین صنعت و کشور ⬅همراهی با سیاست‌های اقتصادی کشور در سیمان تامین ⬅ احقاق حقوق در پرونده‌های معوق از گذشته

 رضوانی فر مدیرعامل شستا:
روند سوددهی شرکت‌های شستا ادامه دارد /شرکت سیمان تامین یکی از شرکت های پیشرو است/پیگیر خسارت‌های وارده به منافع شستا از دوره‌های گذشته تاکنون هستیم 

رضا جمارانیان مدیرعامل سیمان تامین: آغاز فاز دوم بهبود وضعیت شرکت‌های تابعه سیمان تامین/در ۶ ماهه دوم سال انتظار رشد بیشتر دور از ذهن نیست /قیمت تمام شده در شرکت های تابعه کاهش خواهد یافتمنتشرشده درروزنامه ایران امروز ۱۶آذر۱۳۹۸-صفحه۶)
ℹلینک مطلب در سایت سیمان تامین:
http://bit.ly/2Rv1epk

ℹلینک در روزنامه ایران:
https://bit.ly/2LLsYTd