آگهی مزایده عمومی فروش اموال مازاد شرکت‌های تابعه شستا

توسط شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی منتشر شد
شرکت‌هاى تابعه شرکت سرمایه گذارى تامین اجتماعى (شستا) در نظر دارند، تعدادى از املاک مازاد خود را از طریق مزایده عمومى با وضعیت موجود و مشخص شده به فروش برسانند.
 

به گزارش روابط عمومی سیمان تامین شستا، متقاضیان مى‌توانند با مراجعه به آدرس: تهران، خیابان گاندى، بن بست سوم پلاک ۱۱ طبقه همکف از تاریخ نشر اولین آگهى لغایت روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ (ساعت ۸ صبح لغایت ۱۹، همه روزه حتى ایام تعطیل) با پرداخت مبلغ ۲،۰۰۰،۰۰۰ ریال به شماره حساب ۷۴۶۷۲۳۳۶۰۴ بانک ملت شعبه میدان آرژانتین کد شعبه ۶۵۰۸۶ بنام شرکت سرمایه‌گذارى تامین اجتماعى (به ازاى هر ردیف ملک) اسناد مزایده را دریافت نموده و ضمن مطالعه ضوابط و رعایت مقررات مربوطه پیشنهاد قیمت خود را همراه با اوراق تکمیل شده در پاکات در بسته مزایده قرار داده و از تاریخ نشر اولین آگهى الى روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ به نشانى پیش گفته تحویل و رسید دریافت کنند.

متقاضیان مى‌توانند به منظور هماهنگى لازم براى بازدید یا هرگونه سوال احتمالى در زمینه املاک موضوع مزایده، با شماره تلفن ۸۲۱۰۹۱۲۳ و ۰۹۲۱۲۲۰۱۰۵۰ تماس حاصل نمایند. زمان بازگشایى پاکات با حضور نمایندگان شرکت هاى مالک، نهادهاى نظارتى و متقاضیان (حضور افراد متقاضى مجاز است) در سالن تلاش (تهران، خیابان ولى عصر، پایین تر از پارک وى) در تاریخ شنبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۸و یکشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ برگزار مى‌گردد.

اطلاعات تکمیلى در این خصوص متعاقبا از طریق سایت شستا www.ssic.ir  به اطلاع متقاضیان خواهد رسید.

شما می توانید فهرست اموال و مستغلات در دست فروش را از اینجا مشاهده کنید.

##انتهای خبر
آگهی مزایده عمومی فروش اموال مازاد شرکت‌های تابعه شستا