انتصاب جلیل علی‌اکبری به عنوان سرپرست سیمان خزر

 

با حکم حمیدرضا هوشیاری، مدیرعامل هلدینگ سیمان فارس و خوزستان، جلیل علی‌اکبری به عنوان سرپرست جدید سیمان خزر منصوب شد.به گزارش روابط عمومی سیمان تامین، بر همین اساس مراسم معارفه سرپرست سیمان خزر صبح چسه شنبه با حضور حمید فرمانی، عضو هیات مدیره سیمان فارس خوزستان و مدیران ارشد این شرکت در محل کارخانه برگزار شد.
فرمانی، عضو هیات مدیره سیمان فارس خوزستان در این مراسم، گفت: تغییرات مدیریتی با هدف تقویت هم افزایی میان بخش‌های مختلف سازمان‌، چابک‌سازی و تامین خواسته سهامداران رخ می‌دهد و امیدواریم سرپرست جدید سیمان خزر در مسیر یاد شده موفق به تحقق اهداف شود.
جلیل علی‌اکبری، سرپرست سیمان خزر هم با تاکید بر اهمیت مسائل کارگری گفت: شخصا از یک خانواد کارگری آمده‌ام و بر همین اساس، احتیاجات کارگری از اولویت‌های من خواهد بود.
وی با تشکر از حسن اعتماد مدیران هلدینگ گفت: شتاب بیشتر در مسیر افزایش سود شرکت، مهمترین موضوع پیش روست که منجر به منتفع شدن همه ذینفعان شرکت از جمله کارکنان این مجموعه می شود.