اطلاعیه فروش

محصولات تولیدی ( گچ ساختمانی و زیرکار )
شرکت گچ ماشینی فارس در نظر دارد محصولات تولیدی خود را ( گچ ساختمانی و زیرکار ) بصورت مستقیم بفروش برساند . از مشتریان محترم دعوت به عمل می آید ضمن مراجعه به دفتر فروش شرکت از نحوه خرید اطلاع پیدا نمایند .
تلفن دفتر فروش : 07138228468