بازدید میدانی مدیران عامل سه هلدینگ سیمان کشور از پایانه های صادراتی جنوب


به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه‌گذاری سیمان تأمین، مدیران عامل هلدینگ‌های سیمان تامین شستا، سیمان غدیر و سیدکو گروه توسعه ملی آقایان حمیدرضا هوشیاری، محمدرضا سلیمیان و حمید فرمانی از پایانه‌های صادراتی جنوب کشور بازدید و از نزدیک در جریان مشکلات و مسائل صادرات کلینکر و سیمان ایران قرار گرفتند.
در این بازدید پایانه‌ها و بنادر اروند، خرمشهر، امام خمینی، پایانه احداث، ماهشهر، نگین و سیراف پارس کنگان به صورت میدانی بررسی شدند .
در جریان این سفر برخی مدیران عامل کارخانجات سیمان جنوب کشور، مدیرعامل پایانه اروند و تعدادی از همکاران صنعت سیمان، مدیران هلدینگ‌ها را همراهی کردند .