بازدید نماینده محترم شیراز از شرکت گچ ماشینی فارس مورخ 1402/03/11

دکتر جعفر قادری نماینده محترم مردم شیراز و زرقان و هئیت همراه از شرکت گچ ماشینی فارس و بخش های مختلف تولیدی این شرکت نظیر گچ سازی، بتن سازی، بلوک سازی، دیوار گچی و تولید سنگ گچ دانه بندی بازدید کردند؛ همچنین در حاشیه این بازدید در جلسه ای دو ساعته که با حضور مدیرعامل و مدیران شرکت برگزار گردید، فرصت های متنوع این شرکت بررسی و چالش های امروز آن مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه مهندس طاهری مدیرعامل شرکت گچ ماشینی فارس ضمن تشریح فعالیت های شرکت و همچنین چشم انداز ترسیم شده کوتاه مدت و میان مدت برای شرکت، بر لزوم حمایت نهادهای استانی از این بخش با قدمت تولیدی تأکید کرد و خواستار تسریع شدن فرآیند اعطای زمین برای تأسیس کارخانه جدید به شرکت شد؛ در ادامه مدیرعامل شرکت به تخلف های محرز و اثبات شده در بخش مصالح ساختمانی خاصه بتن اشاره کرد و افزود: این تخلف ها باعث رقابت منفی در بازار شده است و متأسفانه اصل کیفیت بتن فدای سودآوری شده است و شرکت های خصوصی تولید بتن، با ذبح کردن کیفیت مصالح ساختمانی، جان مردم را نشانه می گیرند که دستگاه های ذی ربط می بایست به وظایف نظارتی و قانون گذاری و پیگیری حقوقی خود عمل کنند تا شرکت هایی که با سلامت و اتقان کاری عمل می کنند در این بازار منفی، متضرر نشوند.

 دکتر قادری نیز ضمن عرض خداقوت به مدیران، اخذ تسهیلات لازم برای مولد سازی بخش های مختلف شرکت که توانایی ایجاد ارزش افزوده بالایی دارد نظیر گچ های ترکیبی، حضور در نمایشگاه های بین المللی، لزوم استاندارد سازی و تبعیت از قانون در آزمایشگاه های بتن سازی، لزوم همکاری نهادها و ارگان های دولتی برای امر ساختمان سازی با شرکت های مثل گچ ماشینی فارس را در دستور کار پیگیری خود قرار داد.